Шедьоври

     
Запомнете поредността на изображенията.  

След като запомните поредността на изображенията, трябва да ги подредите отново на следващия екран.

"IQ" резултат: 0