Игра с лов на думи

 
i
n
g
k
i
l
l
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0