Игра с лов на думи

 
o
t
h
e
r
s
m
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0