Игра с лов на думи

 
s
t
r
e
a
l
i
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0