Игра с лов на думи

 
h
f
i
n
n
i
s
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0