Игра с лов на думи

 
s
h
a
l
l
o
w
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0