Игра с лов на думи

 
l
e
m
o
s
e
l
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0