Игра с лов на думи

 
t
t
r
i
d
e
n
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0