Игра с лов на думи

 
r
v
e
s
t
h
a
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0