Игра с лов на думи

 
i
t
h
e
r
s
w
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0