Игра с лов на думи

 
c
l
i
p
s
e
e
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0