Игра с лов на думи

 
o
u
s
c
a
l
l
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0