Игра с лов на думи

 
a
p
p
o
i
n
t
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0