Игра с лов на думи

 
o
v
e
r
l
a
p
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0