Игра с лов на думи

 
n
q
u
i
r
y
i
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0