Игра с лов на думи

 
s
s
e
u
r
m
a
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0