Игра с лов на думи

 
p
i
t
a
p
h
e
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0