Игра с лов на думи

 
e
r
e
p
l
a
c
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0