Игра с лов на думи

 
e
r
f
l
a
t
t
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0