Игра с лов на думи

 
d
e
t
r
a
c
t
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0