Игра с лов на думи

 
e
c
h
o
r
a
l
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0