Игра с лов на думи

 
b
v
e
r
t
s
u
Отговор:  

Можете ли да кажете коя дума се изписва с движещите се букви?

"IQ" резултат: 0