Anagramlek

clto

Svar:  

Kan du flytte bokstavene for å lage det opprinnelige ordet for dette anagrammet? Den første bokstaven er allerede riktig.

IQ-poengsum: 0