Stave-Alice

a Duosmroe was stiting bewteen them, fsat asleep, and the oethr two wree uinsg it as a csouhin, rniestg teihr elowbs on it, and tkinalg oevr its haed.

Svar:  

Kan du rette opp den feilstavede setningen fra Alice i Eventyrland (av Lewis Carroll, illustrasjoner av Mabel Lucie Attwell)?

IQ-poengsum: 0