Minejeger

 

Klikk for å flagge alle minene, men ikke la dem eksplodere.

[Av Erik Arvidsson. Brukes med tillatelse.]

IQ-poengsum: 0