Drypp

Paused
press "p" to continue
 
 

Spillet er slutt.

IQ-poengsum: 0

Start på nytt ...

 

Skyt ballen for å koble sammen 3 baller i samme farge. | Start på nytt ...

IQ-poengsum: 0