Talljakt

 
9
5
Sum:  

Hva blir resultatet når du legger sammen alle tallene som beveger seg?

IQ-poengsum: 0