Bokstavlabyrint

SIWBBECLXN
HIWXLUUZZA
IRSIBXPCVH
WTHNYNJHCC
ABJVNWDDUK
I LETFBDTK
STROXXNSPE
BHDMPXNEQX
LKKBISQCYY
XBPONTOGNU

SHIRTWAIST TROMBONIST

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0