Bokstavlabyrint

HJYQPTKKLL
YPO RZRVWY
UETEEESPIB
YNUSAQBAQE
WNNONHQKMZ
HSAQCVJDPR
QBBFUHZDLO
RQLVYXFFUY
QZEZFYZCNX
DRPPGRQIKO

HYPOTENUSE REASONABLE

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0