Bokstavlabyrint

YBABHFRLWI
UYEOBJKIQC
RORKIODTOB
LWGQVSOIFT
IELZQOVOLK
TEDKUYJFFF
IRELPYVCJN
TAESODHLJB
URNFLUUMBF
NE ZSZYLVC

LITERATURE NEEDLEWORK

 

 

Lær deg disse to ordene utenat – og stav dem ved å bevege musen gjennom labyrinten.

IQ-poengsum: 0