Mesterhjerne

   
   
   
Lær deg alle bildene utenat.  

Når du har lært deg bildene, blir ett av dem byttet ut og posisjonene flyttet rundt. Så må du finne bildet som ble byttet ut.

IQ-poengsum: 0