Sudoku

715
5491
9468
3159
7
2863
5194
6927
486

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0