Sudoku

7386
258
4
615
3497
153
4
963
6729

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0