Sudoku

5438
756
69
67245
39
96247
17
627
2839

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0