Sudoku

976
249
57
58
147295
98
15
746
326

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0