Sudoku

713596
68
25
283
5467
831
16
79
498127

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0