Sudoku

1986
81
3514
586724
413865
1456
23
3798

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0