Sudoku

2
7865
2631
8271
7382
9543
1738
6

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0