Sudoku

68
53
98512
653
29
521
87149
41
81

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0