Sudoku

916
2371
12
825
875
37
4178
769

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0