Sudoku

139
7
4873
7189
5
5836
4261
4
935

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0