Sudoku

417
3246
837
513
48
814
956
8627
479

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0