Sudoku

923
381
87
841
5193
371
56
962
827

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0