Sudoku

1465
49
6731
827
639
712
2458
67
8527

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0