Sudoku

32
7816
91483
4685
1
7438
12657
8592
59

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0