Sudoku

8432
53
918
8196
78
3275
479
15
9617

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0