Sudoku

26491
5827
95
7462
6
5183
64
8651
39258

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0