Sudoku

1274
5732
3
7126
5289
6874
5
8341
6359

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0