Sudoku

894
38
273
764
9451
192
546
17
452

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0