Sudoku

18
3465
2894
62
7649
91
8536
9741
43

Fyll alle radene, kolonnene og 3x3-områdene med bare én forekomst av tallene 1–9.

IQ-poengsum: 0