Hurtigskriving

indulgence
plastering
permanence
respondent
shopkeeper
exposition
mensurable
remediable
mignonette
disorderly
scurrility
eradicator
humanities
especially
scrutineer
legislator
maidenhair
rhinoceros
overcharge
insanitary
metacarpal
exhalation
compulsive
middlebrow
controvert
windjammer
infatuated
fibrositis
torchlight
brigantine
letterhead
incoherent
plantation
mudslinger
slipstream
grandchild
coronation
egocentric
transistor
cornflakes
vocabulary
revolution
nonstarter
effectuate
pianissimo
Level
1

Skriv ordene før de når bunnen.

IQ-poengsum: 0