Hvilket ord?

Definisjon: “– Since 1999, the ____________ of the Permanent Secretariat of the UNCCD is in Bonn, Germany.”

Første bokstav: H

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0