Hvilket ord?

Definisjon: “This is the closing price of a security from the ________ trading day.”

Første bokstav: P

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0