Hvilket ord?

Definisjon: “National flag or ensignia flown from mast or sternpost.”

Første bokstav: C

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0