Hvilket ord?

Definisjon: “A US citizen, national, or permanent resident. Used interchangeably with "United States", "US", and "United States of America".”

Første bokstav: A

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0