Hvilket ord?

Definisjon: “A great amount or extent; "they did ____ for humanity"”

Første bokstav: M

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0