Hvilket ord?

Definisjon: “Having become knowledgeable or skillful from observation or participation”

Første bokstav: E

Svar:  

Hvilket ord blir definert?

IQ-poengsum: 0