Hva var på bildet?

Studer bildet nøye.  

Studer bildet nøye, og svar på et spørsmål om det senere.

IQ-poengsum: 0