Anagramania

xexro

Odpowiedź:  

Potrafisz przesunąć litery, aby utworzyć pierwotne słowo tego anagramu? Pierwsza litera jest poprawna.

Wynik „IQ”: 0