Czarodziejska pisownia

Atfer a wlhie she reeebmrmed that she stlil hled the peiecs of mrhuosom in her hdans, and she set to work very calfeulry, nibilnbg fsrit at one and then at the ohetr, and gwroing someimtes tlaelr, and semomiets sehrotr, until she had sdceeuecd in bgnnirig hreelsf dwon to her uausl hghiet.

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0