Czarodziejska pisownia

In a mutnie or two the Clrlpiatear took the hoaokh out of its mtuoh, and yaenwd ocne or tcwie, and soohk isltef.

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0