Czarodziejska pisownia

She sctrethed helrsef up on ttopie, and pepeed oevr the egde of the msrohuom, and her eyes imiatmdeley met tshoe of a lgare bule caltaleripr, that was stnitig on the top, with his amrs fdleod, qtuiely simnokg a lnog haokoh, and tnkiag not the selsmalt ncitoe of her or of aihnyntg esle.

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0