Czarodziejska pisownia

Acile was not a bit hrut, and she jmuepd up on to her feet in a mnemot:

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0