Czarodziejska pisownia

she was now olny ten ienchs high, and her fcae brgtihened up at the touhght taht she was now the rhigt size for gnoig trouhgh the litlte door into taht llevoy gdaern.

Odpowiedź:  

Potrafisz poprawić błędnie zapisane zdania z Alicji w Krainie Czarów (Autor: Lewis Carroll, ilustracje: Mabel Lucie Attwell)?

Wynik „IQ”: 0