Odgadnij, jakie to miejsce!

Hint: Starts with "N".

Odpowiedź:  

Photos by Google Maps/ Flickr

Wynik „IQ”: 0