Oooze

Paused
press "p" to continue
 
 

Koniec gry.

Wynik „IQ”: 0

Uruchom ponownie...

 

Wystrzel piłkę, aby połączyć 3 piłki tego samego koloru. | Uruchom ponownie...

Wynik „IQ”: 0