Jakie słowo?

Definicja: “A is part of B's content.”

Pierwsza litera: C

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0