Jakie słowo?

Definicja: “The act of sending a message to a particular network newsgroup.”

Pierwsza litera: P

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0