Jakie słowo?

Definicja: “Of or relating to the structure and affairs of a government, state, or locality and their related politics.”

Pierwsza litera: P

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0