Jakie słowo?

Definicja: “A part of a river where the current is very fast”

Pierwsza litera: R

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0