Jakie słowo?

Definicja: “A Fundie dismissal of a valid point made by an opponent. May be translated as meaning, "You're right, and I'm bitter about it."”

Pierwsza litera: W

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0