Jakie słowo?

Definicja: “Functionality includes elements, attributes, and the semantics associated with those elements and attributes. An implementation supporting that functionality is said to provide the necessary __________.”

Pierwsza litera: F

Odpowiedź:  

Które słowo jest definiowane?

Wynik „IQ”: 0