Sudoku

8432
53
918
8196
78
3275
479
15
9617

Wypełnij wszystkie szeregi, kolumny i pola 3x3 w taki sposób, by w każdym z nich znajdowały się liczby od 1 do 9.

Wynik „IQ”: 0