Sudoku

7386
258
4
615
3497
153
4
963
6729

Wypełnij wszystkie szeregi, kolumny i pola 3x3 w taki sposób, by w każdym z nich znajdowały się liczby od 1 do 9.

Wynik „IQ”: 0