Sudoku

26491
5827
95
7462
6
5183
64
8651
39258

Wypełnij wszystkie szeregi, kolumny i pola 3x3 w taki sposób, by w każdym z nich znajdowały się liczby od 1 do 9.

Wynik „IQ”: 0