Trałowiec

 

Kliknij, aby zaznaczyć wszystkie miny, nie dopuszczając do eksplozji.

[Autor: Erik Arvidsson. Użyto za zgodą.]

Wynik „IQ”: 0