Obracanie²

Obróć rury, aby ich wszystkie końce zamknęły się.

Wynik „IQ”: 0