Literorama

l_zy

Odpowiedź:  

Potrafisz odgadnąć słowo, nawet jeśli brak niektórych liter?

Wynik „IQ”: 0