Literorama

e_t_n_t_o_

Odpowiedź:  

Potrafisz odgadnąć słowo, nawet jeśli brak niektórych liter?

Wynik „IQ”: 0