Miejsce zbrodni

0

Kto był w samochodzie na miejscu zbrodni? Przeanalizuj wideo i wybierz przestępcę z listy podejrzanych.

Wynik „IQ”: 0