Arcydzieło

     
Zapamiętaj układ obrazów.  

Po zapamiętaniu układu obrazów, musisz je odtworzyć na kolejnym ekranie.

Wynik „IQ”: 0