Słowa w kwadratach

STI
CKS
LAP
Answer:  

Widzisz słowo w kwadracie? Litery są w kolejności, zacznij od dowolnego kwadratu i przesuwaj się poziomo lub pionowo.

Wynik „IQ”: 0