Αναγράμματα

sypapn

Απάντηση:  

Μπορείτε να μετακινήσετε τα γράμματα για να φτάσετε στην αρχική λέξη για αυτό το διάγραμμα; Το πρώτο γράμμα είναι ήδη σωστό.

Βαθμολογία "IQ": 0