Ιθύνων νους

   
   
   
Απομνημονεύστε όλες τις εικόνες.  

Αφού απομνημονεύσετε τις εικόνες, μία θα αντικατασταθεί και οι θέσεις ανακατεύονται. Στη συνέχεια, επιλέξτε την εικόνα που αντικαταστάθηκε.

Βαθμολογία "IQ": 0