Το κουίζ εικόνας

Τι εμφανίζεται παρακάτω; Σας απομένουν 3 εικασίες!

Απάντηση:     Η επιλογή σας ήταν λάθος:
                           
                           
                           

[Αυτές οι μικρογραφίες προέρχονται από τα αποτελέσματα αναζήτησης εικόνας Google.]

Βαθμολογία "IQ": 0