Ταχύτητα ανάγνωσης

crucifix platter

Απάντηση:  

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ολόκληρη τη φράση αφού την δείτε σύντομα;

Βαθμολογία "IQ": 0