Σύρετε και αφήστε!

Σύρετε και αποθέστε τις εικόνες για να δημιουργήσετε τη σωστή εικόνα.

Βαθμολογία "IQ": 0