Ποια λεξη?

Ορισμός: “Some(a): quantifier; used with either mass nouns or plural count nouns to indicate an unspecified number or quantity; "have ____ milk"; "____ roses were still blooming"; "having ____ friends over"; "____ apples"; "____ paper"”

Πρώτο γράμμα: S

Απάντηση:  

Ποια λέξη ορίζεται;

Βαθμολογία "IQ": 0