Ποια λεξη?

Ορισμός: “San Jose Unified School District distribution efforts will kick-off with a media event on Friday, March 14, 2003. Print and broadcast press are invited to a morning session from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.”

Πρώτο γράμμα: W

Απάντηση:  

Ποια λέξη ορίζεται;

Βαθμολογία "IQ": 0