Ποια λεξη?

Ορισμός: “The fifth and final community card. This card is also known as fifth street.”

Πρώτο γράμμα: R

Απάντηση:  

Ποια λέξη ορίζεται;

Βαθμολογία "IQ": 0