Ποια λεξη?

Ορισμός: “A National Forest's annual goals for accomplishment for natural resource programs. Targets represent the commitment the Forest Service has with Congress to accomplish the work Congress has funded, and are often used as a measure of the agency's performance.”

Πρώτο γράμμα: T

Απάντηση:  

Ποια λέξη ορίζεται;

Βαθμολογία "IQ": 0