Ποια λεξη?

Ορισμός: “An HTTP method for proxying raw data channels over HTTP. It can be used to encapsulate other protocols, such as the SSL protocol.”

Πρώτο γράμμα: C

Απάντηση:  

Ποια λέξη ορίζεται;

Βαθμολογία "IQ": 0