Πλαστός

Κάντε κλικ στο σημείο όπου διαφέρουν οι πίνακες.

Βαθμολογία "IQ": 0