Τι Υπήρχε;

Απομνημονεύστε την εικόνα.  

Απομνημονεύστε την εικόνα και απαντήστε αργότερα σε μια ερώτηση.

Βαθμολογία "IQ": 0