Το παιχνίδι κυνήγι λέξεων

 
m
o
n
d
d
i
a
Απάντηση:  

Μπορείτε να πείτε στη λέξη το ξόρκι των κινούμενων γραμμάτων;

Βαθμολογία "IQ": 0