Χρήματα του Άρη

Ποιος από τους δύο αρειανούς είναι πιο πλούσιος;

Οι αρειανοί έχουν το δικό τους νόμισμα με αριθμούς σε αντίθεση με τους δικούς μας στη γη.

$1 $2 $5
Βαθμολογία "IQ": 0