Γράμματα

b_l_a_

Απάντηση:  

Μπορείτε να μαντέψετε τη λέξη παρόλο που κάποια γράμματα είναι κενά;

Βαθμολογία "IQ": 0