Μετακινηθείτε με τα βέλη του πληκτρολογίου σας για να συγχωνεύσετε πλακίδια του ίδιου αριθμού.

Επανεκκίνηση...


[Του Gabriele Cirulli, εμπνευσμένο από το 1024 και Threes από τον Asher Vollmer.]

Βαθμολογία "IQ": 0