Κυνήγι Αριθμών

 
7
9
Sum:  

Τι αποτέλεσμα έχετε όταν αθροίζετε όλους τους κινούμενους αριθμούς;

Βαθμολογία "IQ": 0