Μαντέψτε το μέρος!

Hint: Starts with "L".

Απάντηση:  

Photos by Google Maps/ Flickr

Βαθμολογία "IQ": 0