Μαντέψτε το μέρος!

Hint: Starts with "H".

Απάντηση:  

Photos by Google Maps/ Flickr

Βαθμολογία "IQ": 0