Αριστουργήματα

     
Απομνημονεύστε τη σειρά εικόνας.  

Αφού απομνημονεύσετε τη σειρά των εικόνων, πρέπει να τις ξαναφτιάξετε στην επόμενη οθόνη.

Βαθμολογία "IQ": 0