Μαντέψτε τα χρώματα

Πάρτε μια επιλογή:
Εξήγηση
Σωστό χρώμα, αλλά σε λάθος θέση
Σωστό χρώμα, σωστή θέση
Μαντέψτε ποια χρώματα είναι κρυμμένα στην κορυφή! Κάθε γύρος επιλέγετε 4 χρωματιστά μανταλάκια από τη δεξιά πλευρά - τότε, τα ασπρόμαυρα μανταλάκια θα υποδείξουν πόσο καλή είναι η εικασία σας.   [Επανεκκίνηση...]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η λύση σου είναι σωστή, συγχαρητήρια!
Επανεκκίνηση...
Η λύση σου είναι λάθος.
Επανεκκίνηση...
Βαθμολογία "IQ": 0