Σκάκι

Επανεκκίνηση... | Κανόνες | Το επόμενο πιόνι γίνεται:

Computer level:

[Πρωτότυπο σενάριο από τον Douglas Bandall . Εικόνες από Paul Gorman με άδεια Creative Commons.]

Βαθμολογία "IQ": 0