เกมสลับตัวอักษร

jiukne

คำตอบ:  

ลองย้ายตัวอักษรเพื่อให้ได้คำที่ถูกต้องสำหรับเกมคำสลับอักษรนี้ อักษรตัวแรกถูกต้องแล้ว

คะแนน "IQ": 0