เกมหมากรุกจีน

รีสตาร์ท... | เหลือหมากอยู่: 44

ใช้หมากสีน้ำเงินตัวหนึ่งข้ามหมากสีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งเพื่อกำจัดออกไป กำจัดหมากออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

คะแนน "IQ": 0