เกมเศรษฐีดาวอังคาร

มนุษย์ดาวอังคารสองคนนี้คนไหนรวยกว่ากัน

มนุษย์ดาวอังคารมีสกุลเงินของตนเอง ซึ่งมีตัวเลขไม่เหมือนกับของพวกเราชาวโลก

$1 $2 $5
คะแนน "IQ": 0