เกมจำตำแหน่งภาพ

     
จำลำดับภาพไว้  

หลังจากที่คุณจำลำดับภาพได้แล้ว คุณต้องเรียงใหม่ในหน้าจอถัดไป

คะแนน "IQ": 0