เกมจำสี

ลองจำสีทั้งหมด แล้วกดสีตามลำดับที่ถูกต้อง

คะแนน "IQ": 0