เกมพิมพ์เร็ว

endearment
blackguard
divination
orangutang
persiflage
roodscreen
coelacanth
auditorium
stepparent
providence
spacecraft
calculable
litigation
statecraft
depository
paintbrush
tonsilitis
inaugurate
distracted
personally
undershirt
revolution
molybdenum
summertime
meaningful
courageous
delinquent
changeling
decapitate
underwrite
aggression
consequent
simulacrum
bareheaded
legitimate
equatorial
diminution
delinquent
divination
voluptuous
mudslinger
immaculate
solicitude
antecedent
hinterland
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0