เกมพิมพ์เร็ว

confection
foursquare
striptease
assumption
sidesaddle
conception
technology
compensate
watchmaker
hotchpotch
decolonise
disembowel
ingratiate
personally
lachrymose
equivalent
recurrence
commutable
potbellied
boneshaker
quadrangle
proclivity
necromancy
homogenise
duplicator
factitious
dissension
discourage
bridgehead
presidency
chargeable
provisions
compendium
reflective
separatism
inveterate
hydraulics
profligacy
delightful
taskmaster
believable
propaganda
ministrant
manicurist
barricades
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0