เกมพิมพ์เร็ว

hullabaloo
imperative
pianissimo
imbecility
generalise
cellophane
demonetize
usefulness
monomaniac
definitely
manservant
plutocracy
forgivable
conclusion
chimerical
relinquish
seriocomic
aircushion
revivalist
descendant
projection
platelayer
gentlefolk
unleavened
psephology
exhibition
accustomed
chiffonier
aircushion
visibility
thermostat
admittance
favoritism
profitable
ecumenical
decolonise
cloverleaf
stepsister
proverbial
crankshaft
pronounced
encyclical
flatulence
licentiate
occasional
Level
1

พิมพ์คำก่อนที่คำจะลงมาถึงด้านล่าง

คะแนน "IQ": 0