เกมตอบคำถาม

Question: Who directed "Batman"?

Hint: Tim

คำตอบ:  
คะแนน "IQ": 0