เกมจับคู่สี

Level: 1
 
ยินดีด้วย! คุณแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
ยินดีด้วย! คุณแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
You completed the game!
คุณแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง

จับคู่สีที่เหมือนกันโดยคลิกที่สีแต่ละคู่

คะแนน "IQ":